RAADHUIS BRUNSSUM

Herbestemmingsonderzoek en restauratie


Het oude raadhuis van Brunssum is zonder twijfel het meest karakteristieke pand van de stad. Het rijksmonument stamt uit omstreeks 1919, toen de mijnindustrie op zijn hoogtepunt was. In 2015 zocht de gemeente naar een herbestemming van het gebouw, dat toe was aan groot onderhoud. Simon George Architectuur werd gevraagd mee te denken over de herbestemming. Op naar een nieuwe bestemming met behoud van de historische waarde!

The sky was the limit

Het oude raadhuis is gebouwd in de bloeiperiode van de mijnindustrie begin 20ste eeuw. Er was geld en enthousiasme in overvloed om een mooi gemeentehuis te laten bouwen. De opdracht ging naar de bekende Limburgse architect Jos Bemelmans. In de voor hem kenmerkende nieuwe historiserende stijl creëerde hij zijn ontwerp voor het raadhuis van Brunssum.

Het resultaat: een fraai vormgegeven, klassiek gebouw met een uitgebalanceerde gevelgeleding en een symmetrische, kruisvormige inwendige indeling. Nog geen twee jaar na de bouw vond een uitbreiding aan de achterkant plaats, typerend voor de manier van doen in deze contreien destijds. De uitbreiding past goed bij het raadhuis van Brunssum, onder andere doordat de oorspronkelijke gevelgeleding niet werd aangetast.

Latere aanpassingen

Later zijn enkele minder geslaagde aanpassingen gepleegd, zoals de plaatsing van tussenwanden en het aanbrengen van vensters die het gevelbeeld verstoren. Ook het vooraanzicht is compleet veranderd. De typerende gestucte waterlijsten tussen de eerste en tweede verdieping werden verwijderd en de bakstenen muren wit geschilderd.

Haalbaarheidsstudie t.b.v. herbestemming

Bij de selectie van mogelijke bestemmingen is de functie getoetst aan de markt, doelgroep, gebouwstructuur, technische haalbaarheid, juridische mogelijkheden en de locatie. Voor de marktverkenning naar mogelijke functiebestemmingen is gebruik gemaakt van de DESTEP methodiek waarbij de markt demografisch, economisch, sociaal/cultureel, technologisch, ecologisch en politiek/juridisch is onderzocht.

Uit de functie analyse zijn twee concepten ontwikkeld die kansrijk zijn voor een herbestemming van het raadhuis. Deze zijn een hotel (i.c.m. restaurant en trouwlocatie) en een bedrijfsverzamelgebouw voor zzp-ers (i.c.m. met commerciële ruimte).