INFRA-KNOOPPUNT STADIONPARK, ROTTERDAM

Ontwerpend onderzoek

Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting Rotterdam (DS+V) formuleerde de ontwerp-opgave rond het Stadionpark, een nieuw te ontwikkelen gebied rondom de nog te bouwen Nieuwe Kuip. Het onderzoeksgebied kent niet alleen ongekende mogelijkheden voor Rotterdam Zuid, maar kan door zijn gunstige ligging in de Randstad een grote aantrekkingskracht uitoefenen op landelijk niveau. Belangrijk in het ontwerpend onderzoek is de ontwikkeling van het infra-knooppunt Stadionpark.

In de nabije toekomst zullen bus, tram en een nieuwe metrolijn aantakken op dit station en zal de treinverbinding onderdeel worden van het Stedenbaantraject. Eén van de hoofdvragen in het onderzoek is hoe de toekomstige ontwikkeling van dit station op zowel lokaal, stedelijk als landelijk niveau een goedwerkende schakel in diverse netwerken kan worden.

Het onderzoek heeft geleid tot 4 strategieën: Sport, Netwerkstad, Netwerkactivatie en Hillesluis 2.0.

LABBOEK 01 – Intro en Opgave
LABBOEK 02 – Verkenning
LABBOEK 03 – Analyse | Infrastructureel Netwerk
LABBOEK 04a – Analyse | Sociale Netwerk
LABBOEK 04b – Analyse | Economisch Netwerk
LABBOEK 05 – Referentieonderzoek
LABBOEK 06 – Toolbox | Knooppunten
LABBOEK 07 – Toolbox | Openbare ruimte
LABBOEK 08 – Toolbox | Conventionele stedelijkheid
LABBOEK 09 – Toolbox | Stedelijke concepten
LABBOEK 10 – Toolbox | Sociale generatoren
LABBOEK 11 – Toolbox | Sport
LABBOEK 12 – Spel
LABBOEK 13 – Dynamische kaart
LABBOEK 14 – Strategie | Sport
LABBOEK 15 – Strategie | Hillesluis 2.0
LABBOEK 16 – Strategie | Netwerkstad
LABBOEK 17 – Strategie | Netwerkactivator
LABBOEK 18 – Bijlagen