STRATEGIE SPORT, STADIONPARK ROTTERDAM

Ontwerpend onderzoek

Sociaal economische factoren: belangrijk bij stedelijke ontwikkeling

Via dataonderzoek en buurtinterviews is vastgesteld dat niet de ruimtelijke onvolkomenheden binnen het plangebied maar de sociaal-economische aspecten voor de problemen in Rotterdam Zuid zorgen. Door naast een gedegen ruimtelijke analyse, óók de sociaal-economische aspecten een belangrijke plaats te laten innemen in het ontwerpproces kan het ondergewaardeerde Rotterdam Zuid zich ontwikkelen tot een succesvol woon-, werk- en recreatiegebied. Belangrijk in het ontwerpend onderzoek is de ontwikkeling van het infra-knooppunt Stadionpark. Hoe kan dit station op zowel lokaal, stedelijk als landelijk niveau een goedwerkende schakel in diverse netwerken worden?

Sport draagt bij aan sociale cohesie en integratie

Strategie SPORT projecteert een hoge intensiteit van verschillende sporten op het gebied. Niet alleen topsport maar ook breedtesport zodat sociale en integratieproblemen kunnen worden aangepakt. Naast traditionele sporten worden onconventionele of extreme sporten geprogrammeerd in combinatie met sporten die zich langs een parcours afspelen. Het sportnetwerk dat ontstaat verbind omliggende wijken met elkaar zodat een gebied ontstaat waar mensen van buiten de Randstad naar toe willen komen.

Sportactiviteiten integreren met infrastructurele netwerken

Op diverse schaalniveaus worden sportactiviteiten geïntegreerd met infrastructurele netwerken en nieuwbouw. In de Stationszone wisselen stadions en sportparcours af met IC-station, metro en busstation. De oude Kuip transformeert tot een Creatieve Stad met creatieve bedrijven, horeca en gelegenheid voor festivals. Het huidige sportpark is een ondoorwaadbaar eiland. In de strategie SPORT wordt deze barrière opgeheven door wonen en werken in te breiden binnen de bestaande sportvelden.