MOLEWIEK

Appartementengebouw


In de vormgeving van het gebouw wordt beantwoord aan de eis van kleinschaligheid door de gebouwmassa te differentiëren, vervolgens in elkaar te schuiven en als laatste te draaien op het bouwkavel. Een plint van betonnen bakken met beplanting plaats het gebouw visueel op een podium. Het gebouw telt 37 appartementen. Als gevolg van de nabijheid van de omringende straten en de A59 is een dove gevel toegepast. Alle woningen hebben daarom een wintertuin die voorziet in de geluidswering met behoud van ventilatiemogelijkheden.