DE ARK

Appartementengebouw en winkelruimte


Moderne materialen en details in combinatie met traditionele vormen

Het concept bestaat uit een baksteen volume, met zijn markante kop gericht naar het plein; bekroond met twee zink roeven puntdaken die vloeiend doorlopen over de gevel en optisch het gebouwvolume verlagen. Het gebouw vormt de overgang van de kleinschalige woonbebouwing aan de St. Trudostraat naar de robuuste verschijning van de kerk.

De eis van de gemeente om de cultuur historische waarde van de locatie te behouden is vertaald in de traditionele puntdaken en de klassieke benadering tot de gevelindeling. Verticaal gezien verlopen de gevelopeningen van groot naar klein. Door moderne materialen en details toe te passen in combinatie met traditionele vormen is een dialoog ontstaan tussen heden en verleden op basis van wederzijds respect.

In de woningen in de puntdaken is een entresol vloer die in open verbinding staat met de woonkamer een verdieping lager of in te delen is als extra slaapkamer. Door het hoge plafond, de volledig glazen dakkapellen en het daglicht dat van twee kanten komt hebben deze woningen een bijzondere kwaliteit.