SCHUURWONING

Energieneutrale nieuwbouw en herbestemming stal

 


Simon George Architectuur maakte een klimaatneutraal ontwerp voor een vervallen varkens- (1925) en melkstal (1955) aan de Weipoortseweg in Zoeterwoude. Eigenaar Jos Turk wil de stallen restaureren en herbestemmen als woning. Vrijstaande stallen uit deze periode zijn in Zoeterwoude zeldzaam. Om het bestaande karakter van de gebouwen binnen de landelijke omgeving te behouden wordt de woning gerealiseerd binnen dezelfde contouren als de stallen. 

Klimaatneutraal ontwerp van een woning: superduurzaam

De woning wordt volgens de ‘passief huis‘ bouwprincipes gerealiseerd met duurzame materialen. Het doel van de herbestemming is een klimaat-neutrale woning te realiseren die past binnen de natuurlijke omgeving. De energievraag van de woning wordt zeer laag.

Hiervoor wordt de woning zelfvoorzienend in water en elektriciteit. Het hemelwater wordt opgevangen in een ondergronds bassin waarna het gezuiverd wordt en geschikt gemaakt voor drinkwater. Op het dak wordt een groot oppervlak aan zonnecellen geplaatst voor de opwekking van elektriciteit. De woning wordt extreem goed geïsoleerd waardoor de energievraag zeer sterk afneemt.

Duurzaam design in de polder

De combinatie van herbestemming, restauratie, nieuwbouw en extreme duurzaamheid maakt dit ontwerp tot een uniek project. Hergebruik is natuurlijk al duurzaam om mee te beginnen, maar aan de ambities van dit klimaatneutrale ontwerp zitten nauwelijks grenzen. Het totale volume van de twee stallen krijgt uiteindelijk drie functies: wonen, garage en een paardenstal. De bestaande stenen stal wordt gerestaureerd, de houten stal afgebroken en opnieuw opgebouwd.

Het ontwerp oogt enigszins sober en ingetogen en dat is bewust omdat de stallen middenin de polder staan. De bestaande horizon moet in tact blijven en de omgeving mag niet verstoord worden met al te expressieve designs.

Verborgen ramen in de schuurwoning

Een voorbeeld hiervan vind je terug in de oplossing om wél veel licht naar binnen te laten in de schuurwoning zonder grote glaspartijen zichtbaar te maken. Half verborgen ramen, met houten lamellen die een kwart slag zijn gedraaid, voorzien de woning op slimme wijze van meer dan genoeg licht.

Bevorderen van biodiversiteit: nieuwe boomgaard en aanleg plasberm

Uit cultuurhistorisch onderzoek naar de omgeving is gebleken dat aan de zijde van de Weipoortseweg (waar de stallen staan) een groot aantal boomgaarden heeft gelegen. De eigenaar wil de boomgaarden opnieuw aanleggen met hoogstamfruit. Zo’n boomgaard heeft een dubbelle functie: hij fungeert als windbreker én levert fruit op voor de verkoop. Langs de oever vormt zich een plasberm: kikkers, eenden en meerkoeten hebben het plekje alvast ontdekt.

Category :