HYBRIDgE

<<      >>

Wat als een brug qua functie meer is dan een verbinding tussen twee oevers én qua vorm meer dan een icoon…? Een brug die resulteert in een duurzame symbiose tussen infrastructuur en maatschappelijke aspecten en functioneert als een sociale generator voor de stadswijken.

Waardecreatie
Door de opgave te integreren binnen een maatschappelijk kader ontstaat een gelaagdheid die waarde toevoegt aan de locatie. De bruggen vormen een netwerk van activatiepunten: plekken in de wijk waar mensen op af komen om er te recreëren, consumeren, en elkaar te ontmoeten. Kortom verbindingen die aantakken op locale alledaagse trage netwerken.

Buurtbetrokkenheid
De nieuwe bruggen hebben de potentie om mensen sociaal en economisch te activeren. Met het Toolboxspel wordt in de analysefase, samen met bewoners, gezocht naar de “ingredienten” die in combinatie met de brug de buurtpotenties benutten en versterken. Door het spel met de buurtbewoners te spelen ontstaat zowel onderlinge betrokkenheid als interesse in de ontwikkeling van de brug. Dit versterkt de cohesie van de wijk en verbindt de beide buurten aan weerszijde van de brug.

Category :